Hypnose

Onbewuste delen in het bewustzijn brengen

Hypnose is mogelijk voor iedereen. Er zijn jammer genoeg veel misvattingen over therapeutische hypnose. Volgende zaken zijn zeker en vast waar:

  • Elke vorm van hypnose is zelfhypnose. De therapeut leert hoe je jezelf in een zekere trance kan brengen waarbij ontspanning en focus de twee voornaamste ingrediënten zijn.

  • Je blijft volledig bewust tijdens het hypnoseproces terwijl je ook een beetje in een droomtoestand zit.

  • Je kan zelf ten allen tijde de hypnose stopzetten indien je dit zou wensen.

  • Hypnose wordt door de meesten mensen als héél aangenaam ervaren. 

  • Hypnose is een zachte en veilige methode. Je hersengolven veranderen van frequentie waardoor je ontvankelijker bent en je je creatieve mogelijkheden sneller kan aanspreken.

 

“It is really amazing what people can do. Only they don’t know what they can do.”

Milton Erickson

De Amerikaanse psychiater en psychotherapeut Milton Erickson (1901-1980) haalde dankzij zijn doorgedreven onderzoek hypnose uit het verdomhoekje en ontwikkelde het tot een krachtig therapeutisch hulpmiddel dat wereldwijd toegepast wordt. 

Ericksoniaanse hypnose heeft niets te maken met een toestand van willoosheid zoals we die kennen uit griezelverhalen of goochelshows.

Er is niets paranormaals aan hypnose. Het is een heel natuurlijk fenomeen waarvan de effecten klinisch bewezen zijn.