Therapie afspraken

 1. Gelieve de therapeut minstens 24 uur (week) of 48 uur (weekend) op voorhand per email of sms te verwittigen als je je afspraak niet kan nakomen!
 2. Afspraken die niet tijdig geannuleerd worden, worden de keer erop 50% aangerekend eveneens wanneer er sprake is van overmacht (bv. plotse ziekte of ongeval of ziekenhuisopname van zichzelf of belangrijke derden) en 100% aangerekend indien er sprake is van verzuim (= niet komen opdagen – zonder verwittigen).
 3. Gelieve tijdig aan te komen op het afgesproken uur.  Als je later bent dan verwacht zal de duur van de sessie ingekort worden.
 4. De duurtijd van de sessie kan naast de standaardtijd tot maximaal 15 min uitlopen. Gelieve hier rekening mee te houden.
 5. Voor een therapeutisch gesprek van 1 uur betaal je 60 euro.
 6. Voor een lichaamsgerichte sessie van 1 uur 30 min betaal je 80 euro. De huidige tarieven zijn vastgesteld voor januari tem december 2022. Vanaf het nieuwe werkjaar – januari 2023 – kunnen de prijzen toenemen en dit met een maximum van 10 euro per werkjaar.
 7. Gelieve cash of via Payconiq te betalen. Indien je een factuur nodig hebt, vraag gerust.
 8. Hoeveel en hoe vaak je hiervan iets terugbetaald krijgt, hangt af van je mutualiteit en dien je daar te bevragen. Het document voor terugbetaling kan je door de therapeut laten invullen. Dit document hoef je niet mee te brengen indien het een standaard document betreft. Per kwartaal worden de papieren door de therapeut ingevuld en overhandigd aan de cliënt zowel digitaal als op papier.
 9. Gelieve voor een lichaamsgerichte sessie, losse kledij te dragen.
 10. Gelieve niet te eten tijdens de sessie. Het is wel toegestaan om te drinken tijdens de sessie. Breng gerust je eigen drankfles mee.
 11. Gelieve 2 uur voor een lichaamsgerichte sessie niet te eten. Met een volle maag werken is niet echt aan te raden.
 12. Gelieve na een lichaamsgerichte sessie voldoende water te drinken teneinde de afvalstoffen in je lichaam makkelijker af te voeren.
 13. Gelieve het toilet in de Zijnsplek netjes achter te laten.
 14. Gelieve je GSM af te zetten bij aanvang van de therapie. Dit geldt voor beide partijen, zodat de sessie ongestoord kan gebeuren.
 15. Bij grensoverschrijdend gedrag van de cliënt (agressie en/of seksueel gedrag) wordt de sessie stopgezet. Het is van groot belang dat er voldoende veiligheid is voor beide partijen.
 16. Gelieve de therapeut open aan te spreken/te mailen indien er zaken zijn waar je je niet comfortabel bij voelt of indien je twijfels hebt over het therapeutische proces. Er kan dan samen gezocht worden naar een oplossing.
 17. Gelieve rekening te houden met het feit dat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid. Hoeveel je eruit haalt, hangt evenzeer van jezelf af als van de therapeut. De therapeut zal je begeleiden vanuit jouw noden en jouw individuele hulpvraag.
 18. Gelieve rekening te houden met het feit dat je kan botsen op bepaalde obstakels/weerstand binnen de therapie. Tracht op dat moment toch verder te zetten en aan te geven wat je hierin nodig hebt.
 19. Je bent vrij om de therapie stop te zetten op om het even welk moment.
 20. Gelieve, bij therapeutisch werken met een jongere van gescheiden ouders, de niet-aanwezige ouder op de hoogte te brengen van de begeleiding die momenteel opgestart wordt. De ouder die de aanmelding doet is hiervoor verantwoordelijk.