Psychotherapie

De toolbox zet je op weg maar soms hebben we meer nodig dan empowerment. Om diepgaande blokkades opnieuw te doen stromen, hebben we een therapeut of medereiziger nodig die ons methoden aanreikt om in het proces te gaan. Iemand die kan zorgen voor voldoende veiligheid om vandaaruit nieuwe ervaringen te kunnen toelaten. Het is namelijk in die nieuwe ervaringen dat heling kan plaats vinden. Deze therapie processen leiden tot verwerking en diepere integratie van onverwerkte zaken.

Inhoud

In mijn sessies werk ik met Posturale integratie , Voice dialogue en EFT tapping. Afhankelijk van je noden, je belangstelling en waar jij je comfortabel bij voelt gaan we bepaalde methodieken inbrengen en toepassen.

“We kunnen niets veranderen tenzij we het accepteren.”

“Totdat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven leiden en zul je het het lot noemen.”

Carl Gustav Jung, 

Basiselementen

In elke sessie start ik met stabilisatietechnieken. Hiervoor gaan we samenop zoek naar jouw hulpbronnen. Deze hulpbronnen kunnen we inzetten tijdens de sessie om getritreert te werk te gaan. Dit betekent dat we gefaseerd kunnen werken en traumawerk kan afgewisseld worden met hulpbronnen. Zo geraak je niet overspoeld en werken we steeds  binnen jouw ‘window of tolerance’.

We gebruiken methodieken die hun effect hebben bewezen  en vertrouwen verder op het proces van het lichaam. Het lichaam geeft de richting aan. Ik leer je hier naar te kijken en te luisteren.

 

Posturale Integratie

Posturale integratie is een dieptemassage in de spieren en de fascia waarbij je actief leert voelen en afgrenzen. Op de grens ontmoet je veel verschillende delen van jezelf en wordt uitgedaagd om expressie te gegven aan wat je tegenkomt. Hierdoor kom je tot meer integratie & verbinding met het ZELF en voel je dus meer kracht en zelfvertrouwen. Je voelt je vrijer, meer gegrond en steviger na het doorlopen van het PI proces.

EFT

EFT-Tapping is een interventietechniek die bijzonder effectief blijkt bij het behandelen van trauma, emotionele en fysieke klachten. Deze techniek is ontstaan uit een combinatie van inzichten uit Oost en West. Acupunctuurpunten worden gebruikt samen met recente inzichten uit o.a. neurowetenschappen, NLP en mindfulness.

Voice Dialogue

Voice Dialoque is een krachtige methodiek die zijn effectiviteit reeds heeft aangetoond. Over de hele wereld zijn er psyvchologen en therapeuten die hier gebruik van maken.  Via opstellingswerk kunnen we communiceren met de verschillende delen in jezelf. Hierdoor kom je tot meer bewustzijn en authenticiteit.

Ik heb ervaring met…

Angst

Angst is iets wat ik van heel dichtbij ken en ik weet maar al te goed dat je met je ratio alleen je angst niet kan bijsturen. Er is diepgaander werk nodig in de diepere structuren van je systeem om veranderingen aan te brengen.

Burn-out

Een burn-out is een energieprobleem. Je energie is op. Hoe graag je ook nog dingen wil doen, het lukt je niet. Acceptatie is hier een belangrijk startpunt. Accepteren wat wel lukt en vandaaruit stapsgewijs verder bouwen. Gradueel. Ik geef je de juiste kapstokken mee om je burn-out te benaderen.

Depressie

Een depressie is van een andere orde dan een burn-out. Hoewel de ernst bij beiden kan fluctueren (gaande van licht tot ernstig) zien we bij een depressie bijkomende symptomen die bij een burn-out meestal niet aanwezig zijn. Ik denk hierbij aan angsten of zelfmoordgedachten, Bovendien heb je twee soorten depressies. Een depressie die zich uit in angst en overarousal en de andere die zich eerder uit in een tekort aan enige arousal. Ofwel hyper of wel hypo.

Trauma

Heb je te maken met een meervoudig of complex trauma (bvb een traumatische jeugd) of een eenvoudig trauma (bv auto-ongeluk, verkrachting, brand,…)? Via de lichaamsgerichte tools breng ik je terug in contact met je lichaam en verkennen we het traumatische gebeuren. Hierdoor kan de verwerking van het gebeurde intreden en hoeft het niet steeds herhaald te worden door nachtmerries of flashbacks of andere symptomen.

Psychosomatische klachten

Alle psychosomatische klachten zijn een hervertaling van angst of spanning die zich ergens vastzet in het lichaam. Samen onderzoeken we de onderliggende betekenis en maken op die manier het lichaam opnieuw vrij.