Posturale integratie

De verschillende delen integreren in 1

Posturale integratie (kortweg PI) is een techniek die bijdraag tot het het transformeren van vastgezette ANGST en TRAUMA in het lichaam tot LIEFDE en INTEGRATIE.  Aangezien trauma heel vaak een onderliggende rol speelt in eender welke psychische of fysieke aandoening, kan PI een hulp zijn in een ruime waaier van symptomen, syndromen of stoornissen.

Of het nu gaat over een opeenstapeling van micro trauma’s (een afwijzing van een ouder, te weinig of teveel aandacht, druk door peers, slachtoffer van pesten, je teveel moeten aanpassen aan bepaalde sociale of culturele normen, een zieke ouder…) of een trauma- overheveling van 1 of beide (groot)-ouders met name een intergenerationeel trauma dan wel een macro trauma (seksueel misbruik of emotionele verwaarlozing of aanranding of zwaar ongeluk, natuurramp, oorlog of andere zaken met een zware emotionele impact)….al deze zaken hebben een grote impact op ons zenuwstelsel (meer bepaald onze Fight-Flight en Freeze respons). De activering van ons zenuwstelsel stuurt onze algehele bodymind aan en heeft een grote impact op onze manier van denken, voelen en handelen.

Een overactivering stuurt ons hele systeem in de war en vermindert ons natuurlijk vermogen tot herstel. Onze immuniteit neemt af. We kunnen minder goed opladen en ontladen. De natuurlijke flow stokt. Hierdoor ontwikkelen zich tal van ziektes en stoornissen gaande van CVS, fibromyalgie, angst -en stemmingsstoornissen, depressie, chronische pijn, ademhalingsproblemen, hyperventilatie, hartkloppingen, voedselintoleranties, slaapproblemen, hormonale problemen, neurologische aandoeningen… maar ook stoornissen zoals ADHD en autisme die nu in opmars zijn zouden mogelijks een combi zijn van erfelijke/genetische factoren enerzijds en trauma anderzijds.

Als er fragmentatie is, dissociatie of verdeeldheid in de psyche dan is deze ook terug te vinden in het lichaam. Via de strokes of dieptemassage waarbij er gedrukt wordt op het lichaam (met vuisten, vingertoppen of ellebogen) worden vergeten delen opnieuw geactiveerd en/of opgeëist. Hierdoor kom je tot een grotere integratie en eenwording in lichaam en geest.

“The release and integration of the self through Postural Integration is a powerful, redirecting experience.”

[/et_pb_column]

Jack Painter

Postural Integration is a bodywork in which the practitioner uses fingers, fists, and elbows to grip, twist, and shift layers of tissue and to reorganize the muscular system. This process is not bodywork in the sense that the body is being treated separately from emotion and mind, but is bodywork only in as much as the body is a tangible, immediately available shape or form for body and mind. The extraordinary power of Postural Integration lies in the willingness of client and practitioner to work with the client on many levels at the same time.