Posturale integratie

De verschillende delen integreren in 1

Posturale integratie (kortweg PI) is een techniek die bijdraag tot het het transformeren van VASTGEZETTE ENERGIE (= TRAUMA) in het lichaam tot LIEFDE en INTEGRATIE. 

Aangezien trauma heel vaak een onderliggende rol speelt in eender welke psychische of fysieke aandoening, kan PI een hulp zijn in een ruime waaier van symptomen, syndromen of stoornissen.

Of het nu gaat over een ontwikkelingstrauma (afwijzing van een ouder, een afwezige ouder, druk door peers, slachtoffer van pesten, je teveel moeten aanpassen aan bepaalde sociale of culturele normen, een zieke ouder, seksueel misbruik of emotionele verwaarlozing…) of een trauma- overheveling van 1 of beide (groot)-ouders met name een intergenerationeel trauma dan wel een shocktrauma ( een zwaar ongeluk, natuurramp, oorlog, een operatie, een ziekenhuisopname)….al deze zaken hebben een grote impact op ons zenuwstelsel. Ons systeem zal veel meer dan nodig is in een Fight-Flight en Freeze respons terecht komen waardoor het lichaam niet langer in homeostase verkeerd. Dergelijke over-activering van ons zenuwstelsel heeft een grote impact op onze stress weerbaarheid en ons vermogen om te ontspannen.

Een over-activering stuurt ons hele systeem in de war en vermindert ons natuurlijk vermogen tot herstel. Onze immuniteit neemt af. We kunnen minder goed opladen en ontladen. De natuurlijke flow stokt. Hierdoor ontwikkelen zich tal van ziektes en stoornissen gaande van CVS, fibromyalgie, angst -en stemmingsstoornissen, depressie, chronische pijn, ademhalingsproblemen, hyperventilatie, hartkloppingen, voedselintoleranties, slaapproblemen, hormonale problemen, neurologische aandoeningen… maar ook ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme zijn een combi van erfelijke/genetische factoren enerzijds en trauma anderzijds.

Onverwerkte zaken zorgen voor fragmentatie, dissociatie en verdeeldheid in lichaam en geest. Via een dieptemassage in de fascia (met vuisten, vingertoppen of ellebogen) – ook wel STROKES genoemd – worden emotionele blokkades opgeheven. Via deze strokes kan je je bewust worden waar de spanningen zich in jouw lichaam vastgezet hebben en deze vrijmaken. Hierdoor kom je tot een grotere integratie en eenwording in lichaam en geest.

“The release and integration of the self through Postural Integration is a powerful, redirecting experience.”

[/et_pb_column]

Jack Painter

Postural Integration is a bodywork in which the practitioner uses fingers, fists, and elbows to grip, twist, and shift layers of tissue and to reorganize the muscular system. This process is not bodywork in the sense that the body is being treated separately from emotion and mind, but is bodywork only in as much as the body is a tangible, immediately available shape or form for body and mind. The extraordinary power of Postural Integration lies in the willingness of client and practitioner to work with the client on many levels at the same time.